Tarihçe

Türkiye’de ilk devekuşu çiftliği, özel sektör tarafından İsrail’den ithal edilen damızlık devekuşu ve yumurta ile 1995 yılında Antalya Manavgat’ta kurulmuştur.

Daha sonra aynı yıl başka bir yatırımcı tarafından Avusturya’dan getirilen damızlık devekuşu ve yumurtalar ile Muğla Dalaman’da ikinci çiftlik kurulmaya çalışılmıştır. Bu kuruluş daha sonra damızlık devekuşlarının bir bölümünü Kırşehir Kaman’da özel sektöre satmış, kalan damızlık devekuşlarını ise 1997 yılı Temmuz ayında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesine devretmiştir.

Bursa’ya getirilen bu devekuşları U.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde Üniversite-Sanayii işbirliği çerçevesinde oluşturulan “Damızlık Devekuşu Çiftliği”nde yetiştiriciliğine başlanmış olup, devekuşu konusunda bir çok araştırma, yetiştiricilere yönelik toplantı, panel ve uygulamalı kurslar düzenlenmiş, devekuşu konusunda ulusal ve uluslararası bir çok yayın yapılmış ve ülke genelinde yoğun damızlık talebi karşılanmaya çalışılmıştır.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından düzenlenen Devekuşu Yetiştiriciliği Kurslarına katılan yetiştiricilere, ülkemizde devekuşu yetiştiriciliğinin sorunların çözümü ve ülkemiz için yeni olan bu hayvancılık dalının sağlıklı gelişimi için devekuşu yetiştiricilerinin örgütlenmelerinin gereği ve önemi dile getirilmiştir.

Nitekim Haziran 2001 tarihinde Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyelerinin öncülüğünde düzenlenen devekuşu yetiştiriciliği kursuna katılan yetiştiricilerimizin desteği ve öğretim üyelerinin öncülüğü sonucu Türkiye’nin devekuşu konusunda ilk ve tek yasal yetiştirici örgütü olan “DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ” kurularak, resmi makamlardan gerekli onayı almıştır.